API

API (= aanspreekpersoon integriteit)

Incidenten van grensoverschrijdend gedrag kunnen de werking van een sportclub op zijn kop zetten. Een laagdrempelig aanspreekpunt, een goede eerste opvang en een vlotte doorverwijzing zijn cruciaal om incidenten op een correcte manier aan te pakken met respect voor de melder en alle betrokkenen.

Judoclub Roeselare wil via gekwalificeerde trainers en sportbegeleiders, onze judoka's stimuleren en aanzetten tot een gezonde sportbeoefening binnen een ethisch sportklimaat. Daarom vinden wij het belangrijk dat ieders integriteit gewaarborgd wordt en dat mogelijke oplossingen voor ethische dilemma's aangereikt worden.

Hiervoor werd binnen Judoclub Roeselare KOEN VELLE als API opgeleid en aangesteld. Bij de API van onze judoclub kan iedereen terecht met een vraag of voor advies betreffende een vermoeden of klacht over mogelijks grensoverschrijdend gedrag.

Gedrag wordt overschrijdend wanneer het een persoonlijke grens overschrijdt. Grenzen zijn subjectief en worden voor een stuk ook cultureel en maatschappelijk bepaald. Duidelijk communiceren over persoonlijke grenzen is dan ook belangrijk om ongewenste situaties te voorkomen.

Twijfel dus niet om contact op te nemen met onze API.

  • De API biedt je een luisterend oor en zal je helpen bij het verhelderen van je vraag of melding met betrekking tot de lessen/activiteiten van Judoclub Roeselare
  • De API is iemand die discreet en onafhankelijk handelt.

Koen kan je steeds bereiken via telefoon op het nummer 0485 47 49 69 of spreek hem zeker aan op een trainingsmoment.